LOGO_CRYPTO_SIGHT

Decentraland (MANA) Là Gì?

By Shannon Wilson | May 5, 2022

Decentraland là phần mềm chạy trên Ethereum nhằm khuyến khích mạng lưới người dùng toàn cầu vận hành một thế giới ảo được chia sẻ.

Người dùng Decentraland có thể mua và bán bất động sản kỹ thuật số trong khi khám phá, tương tác và chơi trò chơi trong thế giới ảo này. Theo thời gian, nền tảng này đã phát triển để triển khai các ứng dụng tương tác, thanh toán trong thế giới và giao tiếp ngang hàng cho người dùng.

Hai loại token khác nhau chi phối các hoạt động ở Decentraland.

Đó là:

  • LAND – Token không thể thay thế (NFT) được sử dụng để xác định quyền sở hữu các thửa đất đại diện cho bất động sản kỹ thuật số.
  • MANA – Một loại crypto tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua LAND, cũng như hàng hóa và dịch vụ ảo được sử dụng ở Decentraland.

Các thay đổi đối với phần mềm Decentraland được thực hiện thông qua một loạt các hợp đồng thông minh dựa trên blockchain, cho phép những người tham gia sở hữu MANA bỏ phiếu về các bản cập nhật chính sách, đấu giá đất và trợ cấp cho những phát triển mới.

Ai đã tạo ra Decentraland?

The Decentraland Foundation, tổ chức đứng sau sự phát triển của phần mềm Decentraland, được thành lập bởi Esteban Ordano và Ariel Meilich vào năm 2015.

Nhóm Decentraland đã tổ chức đợt Initial Coin Offering (ICO) vào năm 2017, huy động được 86.206 ether (khoảng 26 triệu đô la vào thời điểm đó) để tài trợ cho các hoạt động trong tương lai của mình. Quỹ giữ lại 20% nguồn cung cấp token ban đầu, giữ quyền sở hữu trí tuệ và duy trì trang web Decentraland.

Trước khi ra mắt nền tảng của mình, Decentraland đã ra mắt một tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) để chuyển quyền quản lý dự án cho người dùng. Hơn nữa, nhóm sáng lập tuyên bố khóa riêng tư kiểm soát hợp đồng thông minh của Decentraland đã bị phá hủy.

Decentraland hoạt động như thế nào?

Ứng dụng Decentraland được xây dựng để theo dõi các lô đất bất động sản được xác định bởi token LAND.

Phần mềm vận dụng blockchain Ethereum để theo dõi quyền sở hữu vùng đất kỹ thuật số này và nó yêu cầu người dùng giữ token MANA của họ trong ví Ethereum để tương tác với hệ sinh thái của nó.

Hơn nữa, các nhà phát triển có thể tự do đổi mới trong nền tảng của Decentraland bằng cách thiết kế hoạt ảnh và các tương tác trải nghiệm trên bất động sản ảo của họ.

Cấu trúc

Decentraland có nhiều thành phần phân lớp được xây dựng bằng cách sử dụng các hợp đồng thông minh Ethereum.

Lớp đồng thuận duy trì một sổ cái theo dõi quyền sở hữu các thửa đất. Mỗi thửa đất có một tọa độ duy nhất trong thế giới ảo, một chủ sở hữu và một tham chiếu đến tệp mô tả đại diện cho nội dung bên trong thửa đất.

Lớp nội dung kiểm soát những gì xảy ra trong mỗi lô đất và bao gồm các tệp khác nhau cần thiết để hiển thị chúng:

  • Tệp nội dung – tham chiếu tất cả âm thanh và hình ảnh tĩnh.
  • Tập lệnh – xác định vị trí và hành vi của nội dung được tham chiếu.
  • Định nghĩa tương tác – tương tác ngang hàng như cử chỉ, trò chuyện thoại và nhắn tin.
  • Cuối cùng, lớp thời gian thực tạo điều kiện cho các tương tác xã hội trong Decentraland thông qua hình đại diện của người dùng, bao gồm trò chuyện thoại và nhắn tin.

Thị trường và Người xây dựng

Ngoài môi trường trò chơi, nhóm Decentraland đã phát hành một thị trường cùng với trình chỉnh sửa kéo và thả mà người dùng có thể truy cập để xây dựng khung cảnh.

Thị trường cho phép người tham gia quản lý và trao đổi token LAND, được định giá bằng MANA. Chủ sở hữu có thể sử dụng thị trường để giao dịch hoặc chuyển bưu kiện và các vật phẩm trong trò chơi khác như thiết bị đeo được và tên riêng.

Lưu ý, tất cả các giao dịch được giải quyết giữa các ví Ethereum và do đó được xác minh bởi mạng của Ethereum và đăng nhập trên blockchain của nó.

Các công cụ xây dựng của Decentraland cho phép chủ sở hữu quản lý trải nghiệm độc đáo trong các lô đất LAND của họ. Các cảnh tương tác được thiết kế thông qua công cụ chỉnh sửa của nó, nơi các nhà phát triển có thể truy cập thư viện tùy chỉnh và triển khai thanh toán.

Nguồn: https://www.kraken.com/en-us/learn/what-is-decentraland-mana

Thẻ:, , , , ,

Bài liên quan

Uniswap (UNI) Là Gì?

Shannon Wilson | Apr 3, 2022

Coin98 và Coin98 Wallet Là Gì?

Natalie Wu | Mar 28, 2022

Fetch.ai (FET) Là Gì?

Warren Hayes | Feb 24, 2022

Bitcoin Private (BTCP) Là Gì?

Natalie Wu | Mar 20, 2022

ParaState (STATE) Là Gì?

Natalie Wu | Mar 2, 2022

Giới Thiệu Về Polygon (MATIC)

Shannon Wilson | Mar 22, 2022

Comments