LOGO_CRYPTO_SIGHT

Joystream Gọi Vốn Thêm 5.85 Triệu Đô La

Ngày 12 tháng 4 năm 2022, Oslo, Na Uy – Joystream rất vui mừng được thông báo rằng nó đã huy động được 5,85 triệu đô la. Điều này mang lại tổng số gây...
Natalie Wu | Th4 14, 2022 11:55

AscendEX Niêm Yết Token Traxx, TRAXX

AscendEX vui mừng thông báo về việc niêm yết token Token Traxx (TRAXX)! Giao dịch sẽ bắt đầu theo cặp giao dịch (TRAXX / USDT) bắt đầu vào ngày 21 tháng 3 lúc 1 giờ...
Shannon Wilson | Th3 20, 2022 10:30
Hiển thị thêm