LOGO_CRYPTO_SIGHT

Rarible Là Gì?

Rarible là phần mềm cho phép các nghệ sĩ và người sáng tạo kỹ thuật số phát hành và bán các tài sản crypto tùy chỉnh đại diện cho quyền sở hữu đối với...
Shannon Wilson | Th5 11, 2022 13:43

Decentraland (MANA) Là Gì?

Decentraland là phần mềm chạy trên Ethereum nhằm khuyến khích mạng lưới người dùng toàn cầu vận hành một thế giới ảo được chia sẻ. Người dùng Decentraland...
Shannon Wilson | Th5 05, 2022 16:43