LOGO_CRYPTO_SIGHT

64% Phụ Huynh Hoa Kỳ Muốn Bao Gồm Crypto Vào Chương Trình Giảng Dạy

By | August 26, 2022

Hơn 2/3 phụ huynh và sinh viên tốt nghiệp đại học ở Mỹ có kiến ​​thức hoặc tham gia hiệp hội về Crypto chia sẻ niềm tin rằng Crypto nên được đưa vào chương trình giảng dạy cấp Đại học.

Cụ thể, như được tiết lộ thông qua một cuộc khảo sát mới được triển khai từ nền tảng giáo dục trực tuyến Study.com, thông tin chi tiết cho thấy 64% phụ huynh và 67% sinh viên tốt nghiệp đại học tham gia cuộc khảo sát chia sẻ niềm tin rằng Crypto nên được đưa vào chương trình giáo dục bắt buộc.

Cả hai nhóm được báo cáo đã đưa ra hai quan điểm với sự khác biệt nhỏ về Blockchain, Metaverse và NFT. Tuy nhiên, khoảng 40% tin rằng những môn học đó cũng nên được đưa vào chương trình giảng dạy.

Để tham gia cuộc khảo sát, phụ huynh và sinh viên tốt nghiệp đại học phải trải qua một quá trình sàng lọc để đảm bảo rằng các đối tượng có đủ kiến ​​thức về công nghệ blockchain, cry6to , NFT và Metaverse và những cá nhân bị loại không thể nắm bắt đủ kiến ​​thức về các chủ đề khi tham gia.

Cuộc khảo sát bao gồm 884 phụ huynh Mỹ và 210 sinh viên tốt nghiệp đại học Mỹ.

Kết quả đến trong bối cảnh nhận thức và áp dụng tiền điện tử ngày càng tăng ở Hoa Kỳ. Theo thông tin chi tiết từ cơ sở nghiên cứu Pew, khoảng 88% công dân Hoa Kỳ đã ít nhất nghe nói về tiền điện tử, trong khi 16% cư dân Hoa Kỳ đã đầu tư hoặc giao dịch tiền điện tử vào một thời điểm nào đó trong đời.

Thông tin chi tiết từ cuộc khảo sát đã phát hiện ra rằng cả cha mẹ và sinh viên tốt nghiệp đại học đã đầu tư vào crypto đều có chung khả năng đóng góp tiền cho giáo dục crypto, với 3/4 phụ huynh sử dụng  đóng góp trung bình 766 đô la cho việc giáo dục tiền điện tử của con cái họ, trong khi hơn ba phần lớn sinh viên tốt nghiệp được đầu tư bằng tiền điện tử đã chi trung bình 1,086 đô la cho giáo dục.

Bài liên quan

Comments