LOGO_CRYPTO_SIGHT

Thống Đốc Utah Đã Cho Phép Thành Lập Lực Lượng Đặc Nhiệm Đổi Mới Kỹ Thuật Số & Chuỗi Blockchain Mới

By | May 11, 2022

Thống đốc bang Utah, Spencer Cox, được cho là đã đưa chữ ký của mình vào dự luật hoàn thiện việc hình thành một lực lượng đặc nhiệm giám sát blockchain và crypto, sau một cuộc tranh luận kéo dài gần ba năm.

Cụ thể rằng, Cơ Quan Lập Pháp bang Utah được cho là đã chứng kiến ​​việc triển khai dự luật nhà (H.B. 335) vào đầu năm nay, đòi hỏi khoảng hai tháng để trải qua quá trình phê duyệt của nhiều viện trợ, tòa nhà tài chính, trước khi nhận được bản cuối cùng chữ ký của Thống đốc Utah, ông Cox vào ngày 24 tháng 3.

Một số nhiệm vụ chính của lực lượng đặc nhiệm mới được thành lập – được gọi là “Lực lượng đặc nhiệm đổi mới kỹ thuật số và blockchain” – được cho là bao gồm việc đưa ra các đề xuất chính sách liên quan đến blockchain và các công nghệ liên quan.

“Nhóm Đặc Nhiệm sẽ phát triển và triển khai các đề xuất liên quan đến chính sách liên quan đến việc tăng trưởng trong ban nuôi dưỡng blockchain, công nghệ tài chính và đổi mới kỹ thuật số.

Trên mỗi dự luật, nhóm đặc nhiệm ở bang Utah sẽ thông báo việc lắp đầy tối đa 20 thành viên với lượng kiến thức dày đặc về blockchain, crypto, và công nghệ tài chính.

Trong số đó, tối đa năm thành viên sẽ nhận được quyết định bổ nhiệm của chủ tịch thượng nhiệm của Senate, lên tới năm thành viên theo phát thanh viên của Quốc Hội Hoa Kỳ, và tối đa năm thành viên bởi thống đốc, trong số những người khác.

Hơn thế nữa, pháp chế đặt mục tiêu để làm cho Ban Tài Chính của Utah phải cung cấp hỗ trợ nhân lực cho lực lượng đặc nhiệm.

Các chính sách khuyến nghị cũng bao gồm sự phát triển của các khuyến khích phi tài chính, và đổi mới kĩ thuật số.

Vào lúc thành lập, nhóm đặc nhiệm cần phải báo cáo thường niên trong ngày hoặc trước 30/11 cho hai ủy ban của Tổ Chức Chính Phủ Utah – Ủy ban Lâm thời Doanh nghiệp và Lao động và Ủy ban Quản lý Lập pháp.

Tags: , , , , ,

Comments