LOGO_CRYPTO_SIGHT

THỊ TRƯỜNG BLOCKCHAIN “KHÁT” NHÂN LỰC

Trong năm 2020 – 2021, các tin tuyển dụng có từ khóa “Blockchain” đã tăng 395% so với cùng kỳ ở Mỹ. Theo tổng hợp bởi dữ liệu AI của JobHopin,...
| May 13, 2022 16:21

Blockchain Expo World Series

Blockchain Expo World Series bao gồm 4 hội nghị trong suốt cả năm, Hội nghị ảo mới của chúng tôi, Toàn cầu, Châu Âu và Bắc Mỹ. Các Hội nghị và Triển lãm...
| May 12, 2022 16:37
Hiển thị thêm