LOGO_CRYPTO_SIGHT

Startup Do Phụ Nữ Đứng Đầu Cho Phép Kiếm Tiền Từ Dữ Liệu Dựa Trên Blockchain

By Shannon Wilson | March 13, 2022

Bà Jenny Walker và bà Greta Menzies sắp tới sẽ xây dựng thị trường dữ liệu dựa trên Blockchain, với mục tiêu hỗ trợ việc kiếm tiền từ dữ liệu của khách hàng và thu hút thêm nhiều phụ nữ đến với Web3. 

Cụ thể, Web2 cho phép các doanh nghiệp thu thập dữ liệu từ người dùng hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, với sự ra mắt của Web3, những cá nhân sở hữu lượng dữ liệu đó sẽ nhận được tiền cho thông tin mà họ chia sẻ. 

Vì thế, bà Jenny Walker và Greta Menzies, bằng những kỹ năng lĩnh hội được từ lĩnh vực trí tuệ kinh doanh và học máy trong những công việc trước đây của họ, đã hợp tác đồng sáng lập “Chain Collective”.    

Theo bà Menzies, dữ liệu khách hàng đang bị “thu thập, mua, bán và thu lợi”, với việc những chủ nhân đích thực của dữ liệu nói trên không thể tìm ra bất cứ biện pháp nào để yêu cầu phần họ được hưởng từ “giá trị dữ liệu của họ”. 

“Dự án của chúng tôi sẽ trao quyền cho khách hàng bằng cách tạo ra một thị trường trao đổi dữ liệu cho phép việc trao đổi một cách công bằng và bình đẳng về mặt kinh tế của dữ liệu giữa người dùng và doanh nghiệp.”

Bà Menzies cho biết thêm rằng nhiều doanh nghiệp đã đưa ra các chính sách dữ liệu với nhiều lớp phức tạp và cản trở khiến người tiêu dùng hằng ngày gặp khó khăn trong việc nắm bắt sự hiểu biết chính xác. 

Vị đồng sáng lập cũng chia sẻ niềm tin rằng những chính sách kể trên được xây dựng nhằm mục đích gây ra sự bối rối cho khách hàng, về việc dữ liệu của họ bị sử dụng như thế nào.

Với sự trợ giúp của Blockchain, đội ngũ dự án sẽ tạo ra các chứng chỉ kỹ thuật số mà sẽ được triển khai trên thị trường NFT của họ, những chứng chỉ đó sẽ đại diện cho tài sản dữ liệu của người tiêu dùng và được trao đổi thông qua hợp đồng thông minh.

Dựa vào các tính năng bảo mật và minh bạch mà Blockchain phải cung cấp cũng như những cải tiến việc học máy mang lại, đội ngũ đang hoạt động hướng tới mục tiêu mang đến “những mô hình định giá năng động và công bằng.”

Thẻ:,

Bài liên quan

VIETNAM MOBILE DAY 2022 – WE CONNECT

Warren Hayes | May 13, 2022

Comments