LOGO_CRYPTO_SIGHT

Shredding the System: Thúc đẩy cuộc cách mạng Crypto và Blockchain.

By | May 12, 2022

Bạn quan tâm đến crypto, Bitcoin và công nghệ blockchain?

Nếu vậy bạn không thể bỏ lỡ chuỗi hội nghị ảo hàng tháng của Đại học Khoa học và Công nghệ Harrisburg, Shredding the System: Thúc đẩy cuộc cách mạng Crypto và Blockchain.

NGÀY/GIỜ

Ngày: 18/05/2022

Thời gian: 11:00 sáng – 1:00 chiều

Những bộ óc sáng giá nhất và những nhà đổi mới danh tiếng nhất trong các lĩnh vực của họ sẽ gặp gỡ trực tuyến vào tháng 3, tháng 4 và tháng 5 để khám phá các chiến lược kinh doanh, tương lai của tài chính, chiến lược đầu tư, trò chơi, tinh thần khởi nghiệp, các mối đe dọa mạng và các chủ đề nóng khác – tất cả đều từ một góc nhìn lấy trọng tâm là blockchain/crypto, trong hội nghị ảo hai chiều này.

Cách định giá tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số

DENNIS O’NEILL
CEO
O’Neill Capital Advisors

CHRISTOPHER MITCHELL
Người sáng lập và Cố vấn đầu tư, Keala Advisors

NAJAH ROBERTS
Giám đốc điều hành / Giám đốc tầm nhìn
Crypto Blockchain Plug

MODERATOR
ALEXANDER LANGAN
Giám đốc đầu tư
Langan Financial Group, LLC

 

TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA CRYPTO
Ngày 18 tháng 5 năm 2022 (12 giờ trưa – 1 giờ chiều theo giờ EST)

LINDSEY KELLEHER
Giám đốc chính sách cấp cao
Hiệp hội Blockchain

JIM KOONTZ
Phó Giám đốc Kinh doanh & Tiếp thị, Hệ thống RSP – Hệ thống điện an toàn đáng tin cậy

JENNIFER OSWALD
Giám đốc điều hành tại Momentum, Inc.

MODERATOR
JOHN QUIGLEY
Giám đốc, Trung tâm Môi trường, Năng lượng và Kinh tế tại Đại học Khoa học và Công nghệ Harrisburg

Để đăng ký, vui lòng truy cập: https://summits.harrisburgu.edu/cryptocurrency-conference/

Tags:

Comments