LOGO_CRYPTO_SIGHT

Ngân Hàng Trung Ương Nga Đã Hoàn Lệnh Cấm Đồng Crypto, Bao Gồm Sberbank Trong Cơ Quan Đăng Kí Hệ Thống Dữ Liệu.

By Natalie Wu | March 19, 2022

Ngân Hàng Trung Ương Nga công bố việc đưa tổ chức cho vay địa phương cấp cao nhất – Sberbank – vào danh sách đăng ký các nhà khai thác hệ thống thông tin cho các tài sản tài chính kỹ thuật số.

Cụ thể, sự phát triển được cho là một sự đảo ngược so với sáng kiến ​​đã thực hiện trước đây, trong vòng hai tuần sau khi nhắc lại lập trường của mình thông qua đề xuất cấm phát hành, khai thác và lưu hành đồng tiền crypto trong nước.

“Việc đưa vào sổ đăng ký cho phép các công ty phát hành tài sản tài chính kỹ thuật số và trao đổi chúng giữa những người dùng trong nền tảng của họ.” CBR đã chia sẻ thêm chi tiết.

Theo báo cáo, nền tảng blockchain của Sberbank hoạt động dựa trên công nghệ sổ cái phân tán (DLT), về lý thuyết, có khả năng cung cấp khả năng bảo vệ chống lại việc giả mạo dữ liệu.

Các thực thể trên Sberbank sẽ sớm được phép  thực hiện hợp pháp việc phát hành báo cáo tài chính kỹ thuật số xác nhận các tuyên bố tiền tệ, lấy tài sản kỹ thuật số được phân bổ trong mạng của Sberbank và thực hiện các giao dịch tiền điện tử.

“Trong khi chúng tôi vẫn đang bắt đầu làm những việc cùng với các tài sản kỹ thuật số, chúng tôi nhận thấy rằng cần phải phát triển thêm để thích ứng với khuôn khổ quy định hiện có. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với cơ quan quản lý và điều hành liên quan đến hướng đi này ”. Sergey Popov, giám đốc bộ phận kinh doanh giao dịch của Sberbank, đã đưa ra những nhận xét bổ sung về sự phát triển này.

Sberbank – vận hành như một thực thể quốc danh –  được cho là mục tiêu của các lệnh trừng phạt, về danh nghĩa là những lệnh trừng phạt do Bộ Tài chính Hoa Kỳ áp đặt, kể từ lúc bắt đầu Chiến tranh Nga-Ukraine.

Vào đầu tháng 3, Sberbank được cho là đã tự loại bỏ khỏi tất cả các thị trường châu  u vì các lệnh trừng phạt của Liên minh châu  u.

Cùng tại thời điểm đó, cổ phiếu lưu ký nước ngoài của họ đã bị giảm hơn 99%, trên Sàn giao dịch chứng khoán London, với giao dịch tạm dừng và giá niêm yết cuối cùng của nó là 0,05 USD / người.

Thẻ:, , , ,

Bài liên quan

Comments