LOGO_CRYPTO_SIGHT

NYSE Nộp Đơn Đăng Ký Thương Hiệu Cho Giao Dịch NFT

By Shannon Wilson | February 16, 2022

Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) báo cáo đã hoàn tất quá trình nộp đơn đăng ký nhãn hiệu với cơ quan Hoa Kỳ để đăng ký “NYSE” cho một loạt các dịch vụ blockchaincrypto.

Cụ thể, NYSE được cho là đã đăng ký với Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO), liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ khác nhau như phần mềm thực tế ảo và thực tế tăng cường, mã thông báo không thể thay thế hoặc NFT và thị trường trực tuyến.

Theo chi tiết của lá đơn, sàn giao dịch tài chính được cho là sẽ có quyền tự do cung cấp “hàng hóa ảo có thể tải xuống” cho NFT và các bộ sưu tập kỹ thuật số, cùng với “xác thực dữ liệu tại hiện trường trên NFT bằng công nghệ blockchain”.

NYSE được cho là đã lưu lại dấu chân của mình trong NFTs hoặc Metaverse trước đây. Vào tháng 4 năm ngoái, sáu NFT NYSE đã được tạo để kỷ niệm các giao dịch đầu tiên cho Spotify, Snowflake, Unity, DoorDash, Roblox.

Như có thể được suy ra từ trang web của công ty, NYSE cũng tiết lộ rằng “sẽ có thêm nhiều NFT NYSE nữa khi chúng tôi tiếp tục chào đón các công ty mới và sáng tạo đến với cộng đồng của chúng tôi.”

Tờ đơn này được báo cáo là đã đề xuất các kế hoạch để giới thiệu thị trường NFT, phục vụ cho người mua, người bán và người giao dịch “tài sản kỹ thuật số, tác phẩm nghệ thuật, đồ sưu tầm và NFT”.

Theo báo cáo, có một mục cung cấp thông tin chi tiết cụ thể về “dịch vụ giao dịch tiền điện tử”, hỗ trợ “trao đổi tài chính tiền ảo”.

Hơn nữa, cả thực tế ảo có thể tải xuống và không thể tải xuống và thực tế tăng cường, cùng với giao diện lập trình ứng dụng (API) cũng được bao gồm trong tờ đơn.

Thẻ:, , , ,

Bài liên quan

Comments